Jarosławski Budżet Obywatelski

logo Jarosławski Budżet Obywatelski

WITAMY W APLIKACJI DO GŁOSOWANIA

NA PROJEKTY JAROSŁAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK

Głosowanie internetowe było możliwe
od godziny 00:00 w dniu 10 września 2021 r.
do godziny 24:00 w dniu 6 października 2021 r.

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ

ZASADY GŁOSOWANIA

 1. Głosować można na karcie do głosowania w wersji papierowej albo w wersji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji internetowej.
 2. Do aplikacji internetowej można przejść poprzez baner na stronie głównej Urzędu Miasta Jarosławia albo poprzez link https://jbo-glosowanie.miastojaroslaw.pl
 3. Karta papierowa dostępna jest do pobrania na stronie internetowej http://www.miastojaroslaw.pl, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2), w Punkcie Informacji Turystycznej Centrum Kultury i Promocji (Rynek 5) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry (ul. ks. Jakuba Makary 1).
 4. Karta do głosowania (w tym internetowego) w Jarosławskim Budżecie Obywatelskim jest ważna, jeśli zostaną na niej wypełnione poprawnie i czytelnie wszystkie pola obowiązkowe, z zastrzeżeniem z punktu 5.
 5. Głosować można na:
  • jeden wybrany projekt dopuszczony do głosowania z kategorii A1 i A2 (duże projekty inwestycyjne),
  • jeden wybrany projekt dopuszczony do głosowania z kategorii B1 i B2 (średnie projekty inwestycyjne),
  • jeden wybrany projekt dopuszczony do głosowania z kategorii C (małe projekty nieinwestycyjne).
 6. Nie ma obowiązku dokonania wyboru projektu w każdej z trzech podstawowych kategorii, to jest spośród dużych projektów inwestycyjnych (A1 i A2), średnich projektów inwestycyjnych (B1 i B2) oraz małych projektów nieinwestycyjnych (C), ale należy wybrać projekt przynajmniej w jednej kategorii.
 7. W przypadku wybrania przez tego samego głosującego więcej niż jednego projektu z kategorii A1 i A2 bądź B1 i B2 bądź C albo głosowania na dany projekt więcej niż jeden raz, wszystkie głosy oddane z naruszeniem tych zasad będą uznane za nieważne.
 8. Nie jest wymagane jednorazowe głosowanie na wszystkie wybrane projekty (na jednej papierowej karcie do głosowania czy też w trakcie jednorazowego skorzystania z aplikacji internetowej do głosowania). Nie trzeba zatem od razu zagłosować na projekty wybrane w każdej z trzech podstawowych kategorii: dużych projektów inwestycyjnych (A1 i A2), średnich projektów inwestycyjnych (B1 i B2) oraz małych projektów nieinwestycyjnych (C), choć – jeśli ktoś zechce - może tak zrobić.
 9. Dopuszcza się rozdzielenie głosowania (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej) w trzech podstawowych kategoriach, czyli możliwe jest głosowanie na raty w dowolnym układzie – np. w każdej kategorii oddzielnie bądź najpierw w jednej kategorii, a potem w dwóch pozostałych, czy wreszcie najpierw w dwóch kategoriach, a potem w jednej pozostałej.
 10. Na jeden telefon można otrzymać SMS-em maksymalnie 6 kodów do potwierdzenia głosowania.